Oudercomité

Het oudercomité is een groep van ouders die actief willen bijdragen aan het welzijn van alle kinderen van de Sint-Catharinascholen. Dit comité vertegenwoordigt alle ouders van alle leerlingen van de verschillende vestigingen van onze beide scholen.

Nieuws van het oudercomité

Waar staat het oudercomité voor?

vraagtekenWie zijn we ?

We zijn een groep enthousiaste ouders van kinderen uit de verschillende vestigingen van de Sint Catharina school. Ons doel is het schoolteam te ondersteunen en een brug te zijn tussen de ouders en de school. Doorheen het schooljaar helpen we het schoolteam bij tal van activiteiten en organiseren we eigen activiteiten voor kinderen en hun ouders.

Waar werken we aan mee ?

Het oudercomité organiseert eigen activiteiten ter bevordering van de betrokkenheid van de ouders en de leerlingen bij de school. Voorbeelden van eigen activiteiten zijn :

  • info-avond voor ouders rond actueel thema
  • verkeersactie voor de leerlingen
  • kinderfuif

Als helpende hand zet het oudercomité zich in om de school te helpen bij de koffiebedeling op de eerste schooldag, het schoolfeest, het uitdelen van de pannenkoeken op Lichtmis, de recepties van de communies, het afscheidsfeestje voor de 6dejaars, …
Het oudercomité verkoopt in de loop van het jaar twee keer lekkers om aan de school extra financiële middelen ter beschikking te stellen en onze eigen activiteiten te financieren.

Wat gebeurt er met de opbrengsten van onze activiteiten ?

veel geldAl het verzamelde geld komt de kinderen integraal ten goede. De opbrengsten worden gebruikt om:

  • extra materiaal aan te kopen voor de school
  • een extra culturele activiteit te financieren
  • het kerstontbijt voor de leerlingen te verzorgen
  • een glas Sangria aan te bieden aan de ouders
  • aan de leerlingen op het einde van het schooljaar een “ijsje van de kar” aan te bieden.

Meer inlichtingen ?

Je bent steeds welkom als je lid wil worden van het oudercomité.

Vergader je niet graag? (We vergaderen gemiddelde één keer per maand), maar wil je wel het oudercomité ondersteunen op verschillende activiteiten, dan kan je ook helpende hand worden.

Voor meer info kan je contact opnemen met de voorzitter :
Wendy Depuydt
0498/14 09 48
oudercomite@scs-sinaai.be