CLB

CLB staat voor centrum voor leerlingenbegeleiding.

Elke school in Vlaanderen werkt samen met een CLB. Onze school werkt samen met het CLB Waas en Dender.

Leerlingen, ouders, leerkrachten of de directie kunnen hier informatie, hulp en begeleiding komen vragen.

Het CLB is er om alle leerlingen, ouders en scholen te ondersteunen zodat elke leerling zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.
Het CLB is een onafhankelijke dienst die ter beschikking staat van leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties om het welbevinden van de leerling te bevorderen doorheen zijn schoolloopbaan via informatie, hulp en begeleiding. In een CLB werken artsen, maatschappelijke werkers, psychologen, pedagogen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen in teamverband.
CLB-begeleiding omvat vier domeinen:
– Het leren en studeren
– De schoolloopbaan
– De preventieve gezondheidszorg
– Het psychisch en sociaal functioneren
De dienstverlening van het CLB is gratis. Men kan telefonisch een afspraak maken of persoonlijk langs komen. De CLB-medewerkers zijn ook regelmatig aanwezig op school.
De contactpersonen bij het CLB voor onze school zijn:

Onthaalmedewerkers

Eric De Bont – edbont@vclbwaasdender.be
Veerle Van Durme – vvdurme@vclbwaasdender.be

Trajectmedewerkers

Joke Moerdyck- jmoerdyck@vclbwaasdender.be
Joke Maes – jmaes@vclbwaasdender.be
Clara Colman
Regina Spiessens

Verpleegkundige

Veerle Van Durme – vvdurme@vclbwaasdender.be

Contactgegevens

CLB Lokeren
Grote Kaai 7
9160 Lokeren
09 348 25 62