Schoolraad

Onze school wordt niet enkel gedragen door het schoolteam. Een hele groep mensen is met het opvoedings- en onderwijsgebeuren begaan. Elke participerende groep legt eigen accenten. Elk vanuit zijn eigen bekommernis, betrokkenheid en verantwoordelijkheid, om gezamenlijk ons opvoedingsproject te verwezenlijken. De schoolraad die voor onze school is opgericht, bestaat uit een vertegenwoordiging van

Personeel

Truus De Greyt
Lut Trommelmans
Geert Smet
Annick Verstraete

Ouders

Steven De Roeck
Evy Van Kerckhove
Tom Melens
Leentje Eyckermans

Lokale gemeenschap

Theo Thuysbaert
Katrien Ott