Schoolbestuur

De Sint-Catharinascholen van Sinaai behoren tot een vereniging zonder winstoogmerk.
Deze vzw wordt bestuurd door een aantal vrijwilligers. Zij vormen het schoolbestuur dat, in nauw overleg met de directie en het personeel, de bakens uitzet voor de werking van de scholen.
Dit bestuur zorgt binnen de beschikbare financiële middelen voor een aangepaste infrastructuur en didactisch materiaal. Het is verantwoordelijk voor het financieel beleid van de vzw, het aanstellen en benoemen van het personeel en voor de veiligheid in en rond de school.
Het schoolbestuur komt maandelijks samen.

Heb je een specifieke vraag aan het schoolbestuur?
De voorzitter is
Jef Ryckaert, Heirstraat 15, 9112 Sinaai
Tel: 09/348.58.34.
Mail: schoolbestuur@scs-sinaai.be

De huidige samenstelling is als volgt (klik op de naam voor contactgegevens):

Ryckaert Jef (voorzitter)

Heirstraat 15 9112 Sinaai
09/348.58.34

De Mulder Marleen

Sinaaidorp 59 9112 Sinaai
03/772.67.94

Meul Etienne

Helsvuurstraat 30 9112 Sinaai
03/772.52.41

Neels Eddy

Hellestraat 28 9112 Sinaai
03/772.59.30

Van Den Abeele Koen

Zakstraat 24 9112 Sinaai
03/772.14.95

Van Hiel Christel

Zakstraat 37 9112 Sinaai
03/772.68.87

Willems Lida

Leebrugstraat 61 9112 Sinaai
03/772.13.24