Welkom

Beste,
Welkom op de website van de Sint-Catharinascholen. De ‘Sint-Catharinascholen Sinaai’ is de overkoepelende naam voor 3 scholen:

  • de lagere school ‘Tinel’ in de Edgar Tinelstraat 29
  • de kleuterschool ‘Klavertje 3′ in de Vleeshouwersstraat 2 en vestiging ’t Wijntje’ in het Wijnveld 253 (kleuters)
  • de vrije basisschool ‘De Zwaan’ in de Leebrugstraat 65 (kleuters + lager)

Wij willen het schoolleven in Sinaai uitbouwen als één geheel. Daartoe is er voortdurend overleg tussen de directies en engageren beide teams zich, het beste van zichzelf te geven om ál onze kinderen met de beste zorgen te omringen.
Het onderwijs en de opvoeding die wij bieden is christelijk geïnspireerd en streeft ernaar uw kind te laten opgroeien tot een jong volwassene die respectvol in de wereld staat, verantwoordelijkheid neemt en christelijke waarden een plaats geeft in zijn ontmoeting met anderen.
Om onze werking te optimaliseren maken we deel uit van de scholengemeenschap Sint-Nicolaas Zuid.

Recent nieuws van onze scholen