Een nieuw logo

Een nieuw logo

Na de verandering van het schoollogo, doen ook wij als oudercomité mee. Het nieuwe schoollogo werd gepimpt tot een heus oudercomité-logo.

We kiezen voor de 4 kleuren en voor de verstrenging van de “OC” met de “C” van de Catharinascholen omdat we als oudercomité staan voor de verbinding tussen alle scholen, ouders en kinderen.

We willen een clubje zijn van enthousiaste ouders die mee bouwen aan de school.

Hopelijk zijn jullie even enthousiast als wij!


Share this