Onze school

spelkofferfotoKlavertje 3 is een vestiging voor kleuters van de Sint-Catharinascholen, gelegen in centrum Sinaai. We profiteren dan ook volop van alle troeven die een dorpskern biedt.  Onze uitnodigende speelplaats zorgt voor fantasie-en bewegingsmogelijkheden voor de kleuters. Tijdens onze vaste fietsdagen kunnen zij hier dan ook vrijuit fietsen.

Het team van Klavertje 3 is een groep van “knappe”, gemotiveerde juffen. In onze kleuterklassen streven we naar succeservaringen voor alle kleuters. Dit doen we door ervaringsgericht te werken/leren. Ook bij werkjes willen we zoveel mogelijk de talenten van de kinderen betrekken en iedereen op zijn niveau laten presteren.  Elk kind mag verschillend zijn en kan een opdracht anders beleven.  We willen hen helpen in het groeien naar zelfstandigheid en sociaal voelendheid.  Het zichzelf kunnen zijn en ontdekken moet hen zin doen krijgen in ‘school’. De samenwerking tussen de oudere kleuters en het eerste leerjaar zorgt voor een zachte overgang op het einde van de kleutertijd.  De kinderen worden geprikkeld voor wat komen gaat.

tibo en louise

Zorg dragen voor’ staat centraal in onze klassen. Wij willen een brede zorg op school organiseren zodat ieder kind op zijn niveau optimaal gestimuleerd wordt en waarbij het welbevinden centraal staat, zorg op maat dus! Als we zien dat je kind sterker is in iets, of net een beetje zwakker, zullen we hem uitdagen of individueel begeleiden. Zowel de kleuterjuffen als het zorgteam zetten zich hier ten volle voor in!

In onze klassen staat actief leren centraal. Via verschillende werkvormen leren de kinderen van de kleuterjuf en van elkaar. Dit actief leren verhoogt de leerkans en zorgt ervoor dat de kinderen meer betrokken zijn! Uiteraard vraagt iedere leeftijdsgroep een eigen specifieke benadering en aanpak. Zo krijgen de allerkleinsten bij ons nog hun dagelijks dutje en organiseren we voor de 3de kleuterklassers watergewenning

Bewegen is belangrijk voor kleuters! Tijdens onze lessen bewegingsopvoeding wordt de kleuter zich bewust van zijn eigen lichaam en bewegen. Tegelijk wordt de motorische ontwikkeling gestimuleerd. Om dit te realiseren beschikt Klavertje 3 over een aparte turnzaal zodat er, onder begeleiding van onze turnjuf, volop kan bewogen worden.