Schoolbestuur

De Sint-Catharinascholen van Sinaai behoren tot een vereniging zonder winstoogmerk.
Deze vzw wordt bestuurd door een aantal vrijwilligers. Zij vormen het schoolbestuur dat, in nauw overleg met de directie en het personeel, de bakens uitzet voor de werking van de scholen.
Dit bestuur zorgt binnen de beschikbare financiële middelen voor een aangepaste infrastructuur en didactisch materiaal. Het is verantwoordelijk voor het financieel beleid van de vzw, het aanstellen en benoemen van het personeel en voor de veiligheid in en rond de school.
Het schoolbestuur komt maandelijks samen.

Maatschappelijke zetel: VZW Sint-Catharinascholen, Edgar Tinelstraat 35, 9112 Sinaai
Ondernemingsnummer: BE 0455.390.155

Heb je een specifieke vraag aan het schoolbestuur?
De voorzitter is
Jef Ryckaert, Heirstraat 15, 9112 Sinaai
Tel: 09/348.58.34.

De huidige samenstelling is als volgt: