Onze school

De Zwaan is een kleinschalige vestiging voor kleuters en lagereschoolkinderen van de Sint-Catharinascholen midden in de natuur. De ramen van de klassen kijken uit op de Sinaaise velden.

Een kleinschalige school zorgt ervoor dat iedereen elkaar kent. Leerkrachten, kinderen, ouders,…iedereen kent iedereen!
Een positief gevolg daarvan is dat de oudste kinderen de jongste door en door kennen en elkaar helpen! Zo leren ze ‘zorg dragen’ voor elkaar!

Dit ‘zorg dragen voor’ zetten we graag in de klas verder. Wij willen een brede zorg op school organiseren zodat ieder kind op zijn niveau optimaal gestimuleerd wordt en waarbij het welbevinden centraal staat, zorg op maat dus! Als we zien dat je kind sterker is in iets, of net een beetje zwakker, zullen we hem uitdagen of individueel begeleiden. Zowel de klasleerkrachten als het zorgteam zetten zich hier ten volle voor in!

We werken ook vaak klasoverstijgend waarbij we met de hele school projecten uitwerken. Dit geeft jongere en oudere kinderen de kans om van elkaar te leren. Ook de kleuters worden hierbij betrokken! De praktijk leert ons dat als oudere kinderen elkaar iets uitleggen ze veel sneller de leerstof verwerken dan bij een leerkracht. Deze manier van leren noemt men ook wel peertutoring. Zo creëren we een rijke leeromgeving! Leren is een sociaal gebeuren !

De kleinschaligheid van de Zwaan houdt ook in dat we werken met graadsklassen.
Wetenschappelijk onderzoek heeft reeds uitgewezen dat dit heel wat voordelen biedt voor kinderen. De twee belangrijkste voordelen zijn toch wel dat leerlingen van graadsklassen doorgaans een betere en zelfstandigere werkhouding ontwikkelen en dat het systeem van tutoren hier volop uitgewerkt kan worden.
We kiezen er wel voor om het eerste en tweede leerjaar grotendeels op te splitsen omdat dit toch een heel specifieke aanpak vereist. Bij een te grote klasgroep kunnen ook de hogere leerjaren voor bepaalde vakken gesplitst worden.

In onze kleuterklassen streven we naar succeservaringen voor alle kleuters.
Dit doen we door ervaringsgericht te werken/leren. Ook bij werkjes willen we zoveel mogelijk de talenten van de kinderen betrekken en iedereen op zijn niveau laten presteren.  Elk kind mag verschillend zijn en kan een opdracht anders beleven.  We willen hen helpen in het groeien naar zelfstandigheid en sociaal voelendheid.  Het zichzelf kunnen zijn en ontdekken moet hen zin doen krijgen in ‘school’.
De nauwe samenwerking tussen de oudere kleuters en het eerste leerjaar zorgt voor een zachte overgang op het einde van de kleutertijd.  De kinderen worden geprikkeld voor wat komen gaat.

In onze klassen staat actief leren centraal. Via verschillende werkvormen leren de leerlingen van de leerkracht en van elkaar. Dit actief leren verhoogt de leerkans en zorgt ervoor dat de kinderen meer betrokken zijn! Actief leren vraagt ook een open blik en een ruime kijk op de buitenwereld. Het digitaal bord of digibord biedt kansen om ‘de wereld’ binnen te brengen in de klas!

Na een dag actief leren in de klas is het tijd om thuis te spelen. We kiezen er op de Zwaan dan ook bewust voor om de kinderen niet te overladen met huiswerk of lessen. De leerlingen moeten tijdens de les de leerstof verwerken. Het hoofddoel van huiswerk en lessen is het aanleren van een werk-en studiehouding, maar om dat te bereiken zijn geen lange werkmomenten ‘s avonds vereist.