Onze school

 

Tinel: een school waar muziek in zit

Tinel is een open school voor lagereschoolkinderen gelegen in de schaduw van de kerktoren in een landelijke, groene omgeving te Sinaai. Onze identiteit is in de eerste plaats zichtbaar in onze aanpak: mensen werken hier samen en laten zich inspireren vanuit een christelijke levensovertuiging. We zien het als onze opdracht de ons toevertrouwde kinderen  te begeleiden naar jonge volwassenheid. Dit doen we in de overtuiging dat vorming van hoofd, hart en handen mensen harmonisch ontwikkelen.

Tinel: een school waar muziek in zit! Maar… kan het ook anders als het geboortehuis van de grote componist zich binnen de schoolmuren bevindt?

Kwaliteit staat in Tinel centraal. Hier werken we aan door goed onderwijs te geven, leerlingen te leren zelfstandig werken en hen verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen werk. We richten ons niet alleen op leerresultaten. Naast het leren en het behalen van goede leerresultaten vinden wij het belangrijk bij te dragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Daarom besteden we veel aandacht aan het goed samenwerken en -leren met klasgenoten (sociaal aspect). In dit perspectief organiseren we regelmatig klasoverschrijdende projecten zoals peertutoring, niveaulezen, projectweken, … en besteden we veel aandacht aan differentiatie zodat elk kind zich maximaal betrokken voelt.

Om de drempel tussen de kleuterschool en de lagere school te verlagen organiseren we regelmatig uitwisselingsactiviteiten. In onze school is het belangrijk dat elk kind zich goed voelt en graag naar school komt.

Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen en een hoog welbevinden bij elk kind te realiseren, richten we ons zoveel mogelijk tot elk individueel kind.  Samen bouwen aan een zorgbrede aanpak voor ieder kind, blijft een boeiende uitdaging, die wij als team, dag na dag weer aangaan.

Daarom:

– is er een uitgebouwd samenwerkingsverband met de kleuterschool;Traveler
– wordt er gewerkt met een digitaal leerlingvolgsysteem;
– worden leerresultaten goed opgevolgd;
– is er regelmatig overleg tussen zorgco, directie, klastitularis, ouders, CLB, …
– organiseren we op regelmatige basis of tussendoor infoavonden en contacten voor ouders.

Om samen met ouders de beste zorg te kunnen bieden, staat voor hen de schoolpoort altijd open.

Tot slot  beschikt onze school over een schitterende accommodatie.  Onze kinderen kunnen in eigentijdse klaslokalen; in een ideale leeromgeving werken en spelen. De aanwezigheid van de SAS (Stedelijke Academie voor Schone Kunsten) en de bibliotheek onder hetzelfde dak, is een meerwaarde. Ook daarom is Tinel een open school.De school is niet de enige plek waar kinderen gevormd worden. Op de eerste plaats is er het gezin. Ook de hobby- of sportclub, de jeugdvereniging, de teken- of muziekacademie, … dragen hun steentje bij. Deze buitenschoolse activiteiten vragen veel tijd, ook in de uurtjes na school! Opdat de kinderen deze zinvolle bezigheden zouden kunnen inplannen, geven we in de hogere leerjaren “weekhuiswerk”. Dit helpt hen om eigenhandig en zelfstandig een huiswerk- en studieplanning op te maken. Het is immers essentieel dat de leerlingen zich een goede leer- en werkhouding leren aanmeten. Een goede oefening voor later!