pedagogische studiedag : geen school voor de kinderen